Skip to main content

Oameni: Planetă: Profit

Ca organizație cu o acoperire globală, suntem foarte conștienți de responsabilitățile noastre: de a satisface nevoile prezentului, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Cei trei stâlpi ai sustenabilității sunt societatea, mediul și economia. Cu alte cuvinte, oamenii, planeta și profitul.

Pentru a le obține, am făcut sustenabilitatea o parte integrantă a activității noastre.

Oamenii noștri: asigurarea faptului că forța noastră de muncă, acționarii și comunitățile în care ne desfășurăm activitatea sunt tratați corect. 

Planeta noastră: minimizarea impactului nostru asupra mediului prin reducerea deșeurilor și a amprentei de carbon.

Profitul nostru: menținerea unui activități solide și profitabile prin conformitate, guvernanță adecvată și management al riscurilor.