Skip to main content
Batchplockning

Batchplockning

TC2000 gör det möjligt attanvända batchplockning. En ljuspositionslist kan integrerasbredvid alla maskiner.