Caruselul orizontal HOCA

Descriere

Caruselul orizontal HOCA

Utilizare eficientă a spatiului încăperii, depozitare cu densitate mare

Principiul unui carusel orizontal este simplu – face ca utilizarea suprafetei existente a încăperii  să fie optimă.    

În practica, rata de umplere optimă a depozitului, comparativ cu spațiul disponibil de depozitare, este de la 80%. În funcție de structuraclădirii și în lipsa spațiului suplimentar, caruselul orizontal Dexion HOCA optimizează utilizarea lungimii disponibile a încăperii.

Caruselele orizontale garantează o depozitare eficienta si rentabilă și procese de picking eficiente. “Menține totul în mișcare”. Cu ajutorul caruselelor orizontale, mărfurile sunt transportate la stația de picking din partea frontală a caruselului, rapid și cu precizie.

Indiferent dacă depozitați componente mici în lăzi sau în cutii, Dexion HOCA vă oferă un spațiu amplu pentru articolele de dimensiuni și forme diferite. 

Caruselul orizontal automatizat HOCA vă permite să:

 • vă măriți semnificativ capacitatea de stocare prin utilizarea optimă a lungimii disponibile a spațiului
 • reduceți la minim timpii de deplasare și de așteptare ai operatorilor
 • evitați erorile de picking
 • executati comanda in mod rapid, eficient și precis
 • accelerați timpii de prelucrare a comenzii
 • obțineți o densitate maximă de depozitare

Caruselul HOCA este soluția ideală când este nevoie de:

 • depozitarea componentelor mici și medii
 • depozitele cu o gamă mare de mărfuri diverse
 • o circulație mare de mărfuri
 • depozitare sigură, curată și bine organizată

Avantaje

Caruselul orizontal HOCA

Un must-have pentru depozitul tău!

Combinația mai multor carusele orizontale (HOCA) cu o singura  stație de picking și care funcționează în mod simultan operate de un singur operator, garantează accesul permanent si rapid la mărfurile depozitate.

Deschiderile de acces concentrate de mici dimensiuni garantează performanțe mari de picking, în timp ce eficiența depozitului dumneavoastră crește în mod semnificativ.

Când operatorul face picking dintr-unul dintre carusele, celelalte aduc următoarea linie de comandă necesara, la statia de picking, reducând, prin urmare, la minim timpul de așteptare al operatorului.

 • economisește timpul de selectare a comenzii cu până la 65% în comparație cu sistemele statice
 • densitate optimă de depozitare cu ajutorul utilizării complete a lungimiidisponibile a încăperii
 • economisește resursele umane prin operarea simultană a mai multor carusele orizontale cu ajutorul unui singur operator
 • grad mare de exactitate de picking si posibilitate de executare a pickingului pe loturi (batch picking)
 • exploatare economică, principiul ”goods-to-person„
 • sistem modular flexibil functie de structurile existente ale construcției, gama de produse si posibilitate de extindere ulterioara
 • depozitare optimă a mărfii permitand accesul sigur și protectia împotriva prafului și a mizeriei
 • siguranță pentru persoane și pentru mărfurile depozitate cu ajutorul ușilor de sticlă cu senzor de comandă, acționate în mod automat
 • implementare flexibilă și facilă în structurile IT existente
 • integrarea dispozitivelor periferice pentru operarea simplă și fără ajutorul documentelor printate (scaner, cântar, SPS)

Caracteristici

Caruselul orizontal HOCA

Date tehnice:

Deschidereacelulei 830 și 1010 mm
Adancimea celulei 508 și 608 mm
Capacitatea tăvii 100 kg
Distanta intre tavi pe inaltime 60 și 120 mm
Capacitatea celulei 600 kg
Capacitatea max. totală max. 40.000 kg
Lățimile totale 1.700 și 1.900 mm
Lungimea totală 50 m max.
Înălțimile generale 2.150 până la 4.350 mm